•  Transformatie BV - Bewoners Vooruit

    Opleiden en trainen sociale wijkteams Arnhem en omliggende gemeenten

    Samen met SPV, Factor Veiligheid en Rodewouw heb ik meegedaan aan de aanbesteding 'Wijkteam opleiding houding, competenties en gedrag'. Na een intensieve procedure werd ons de aanbesteding op 24 maart 2015 definitief gegund en mochten wij 250 sociale professionals in Arnhem gaan trainen. Tevens konden 11 omliggende gemeenten (Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar) ook het opleidingsprogramma 'Transformatie BV' of losse modules uit het programma inkopen. In totaal ging het om ongeveer 400 sociale professionals. Einddoel: gedragsverandering die er toe leidt dat de professionals in hun werkwijze handelen volgens de principes van de transformatie. Mijn rol en functie was die van inhoudelijk projectleider.
    Transformatie BV 
    Speciaal voor deze opdracht hebben wij de Transformatie BV ontwikkeld. BV staat voor Bewoners Vooruit. Omdat de transformatie van het sociale domein van binnenuit komt, vanuit de bewoners. Binnen de Transformatie BV wordt via de Transformatieroute (leren - ontwikkelen - veranderen - vernieuwen) kennis, kunde en ervaring van de deelnemers gedeeld. Tussen bewoners en professionals, betrokken bij de praktijkontwikkeling van de sociale wijkteams. Speciaal voor de Transformatie BV hebben wij een promotiefilmpje gemaakt: Halte 22
    Transformatie BV Opleidingsplan