• Sociale Ambachtschool

    'Leren uit de praktijk'

    Op 2 oktober 2015 heb ik bij de notaris mijn handtekening gezet voor de oprichting van de Sociale Ambachtschool BV. De laatste jaren kreeg ik namelijk steeds meer vragen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor sociale professionals en bewoners werkzaam in het sociaal domein. Het overdragen van kennis en vaardigheden door uitvoering van diverse trainingen, cursussen, werkateliers, workshops, het ontwikkelen van de leergang Creative Communities samen met de NHL hogeschool, het opzetten van de Sociale Ambachtschool en het ontwikkelen en uitvoeren van de beroepsopleiding Transformatie BV, hebben mij doen besluiten de Sociale Ambachtschool op te richten. 
    'Leren uit de praktijk'
    Leren uit de praktijk staat bij mij hoog in het vaandel. Zelf ben ik 41 jaar werkzaam binnen het sociale domein en heb daarin veel kennis, kunde en ervaring opgedaan. Eerst als jongerenwerker, daarna als opbouwwerker en nu sinds 12 jaar als sociaal ondernemer. Leren uit de praktijk betekent voor mij vanuit intrinsieke motivatie en drive, de sociale professionals en bewoners een stapje verder brengen. Op basis van de eigen praktijksituatie. Handvatten bieden en overdragen van kennis, kunde en ervaring. En van daaruit de gewenste competenties ontwikkelen.