• Sociale Ambachtschool

  'Leren van de praktijk' 

  Samen met arbeids- en organisatiepsycholoog Albert van Veen van het bureau MD-act en Rene van Rijn van het bureau Dubbel heb ik de 'Sociale Ambachtschool' opgezet.
  Dit is een praktijkgerichte werkplaats voor het opleiden van de sociale professionals en bewoners in de wijk. De Sociale Ambachtschool draagt bij aan de ontwikkeling van het sociale ambacht. Het is een praktijkschool waar de dagelijkse praktijk en het vakmanschap van professionals en bewoners in de buurt centraal staan. Het is een werkplaats voor bewoners en community werkers zoals de welzijnswerkers (opbouwwerkers, jongerenwerkers, buurtwerkers), de maatschappelijk werkers, de jeugdhulpverleners, de zorgverleners, de woonconsulenten, de wijkagenten en zeker ook voor de medewerkers binnen de sociale wijkteams. Het is een werkplaats waar teams plannen ontwikkelen voor een betere aanpak. 

  Ambacht
  Onze samenleving transformeert naar een nieuw wereldbeeld. Dit vraagt om een transformatie van de community werker, een hernieuwd ambacht en vakmanschap. Er zijn goede community werkers nodig die het verschil kunnen maken in de buurt. Met kennis, kunde, ervaring, authenticiteit, kernwaarden en kwaliteit. Professionals die hun vak verstaan en handen en voeten kunnen geven aan de noodzakelijke verandering en vernieuwing van het sociale domein.

 • Community werkers die breder kijken, denken en doen. Die creatief zijn en de kunde verstaan van het doorbreken van patronen, gewoonten en zekerheden. Community werkers die innovatief zijn en in kleine stapjes samen met bewoners bestaande processen veranderen en vernieuwen. Community werkers met lef, inspiratie, resultaatgericht en ondernemerschap.

  Maatwerk
  De Sociale Ambachtschool levert maatwerk ten aanzien van elke vraag en opdracht. Geen enkel mens, stad, wijk of buurt is hetzelfde. Overal spelen er weer andere vraagstukken. Ook de ontwikkelingsvragen van de individuele bewoners, professionals en de teams zijn natuurlijk verschillend. Daarom willen wij elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Onze modules zien wij als richtinggevend, maar van daaruit willen wij aansluiten bij de vragen en behoeften van de opdrachtgever.

  Sociale Ambachtschool folder
  Albert van Veen www.md-act.nl