• Werkatelier 'Samen zijn we slimmer'

    Sociale teams Deventer - het belang van het collectieve

    In Deventer gaf ik aan 9 sociale teams (in totaal 60 sociale professionals) het werkatelier 'Samen zijn we slimmer'. In dit werkatelier staat het belang van het collectieve centraal. Wat is de meerwaarde van collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen? Wat is de rol daarbij van de medewerkers, vanuit hun eigen ambacht en vakmanschap? Wat betekent dat voor de transformatieopgave in de wijken en dorpen in Deventer? De deelnemers gaan op zoek naar een vernieuwende werkwijze gericht op het collectieve.

    In zijn boek 'Wisdom of crowds' stelt James Surowiecki dat de groep altijd slimmer is dan de slimste in hun midden. Dat geldt ook voor de communities in de wijken en dorpen. De kracht van het collectief, een groep mensen die met elkaar in staat zijn om complexe problemen op te lossen. In de community zit de oplossing en als je deze binnen en vanuit de community kunt ontwikkelen, dan is er sprake van een sociaal duurzame aanpak. Een mooie opgave voor de sociale teams in Deventer.

    De sociale teams Deventer Buiten, Colmschate Zuid, Colmschate Noord, Borgele, Rivierenwijk, Zandweerd, Keizerslanden, Binnenstad en Voorstad gaan in dit werkatelier op basis van hun eigen pratijk op zoek naar de kracht van het collectieve: 'samen zijn we slimmer'.