• Koenen Opleidingen

    'Leren uit de praktijk'

    Sinds 2015 heb ik naast Ben Koenen BV nog een bedrijf opgezet. En daar ben ik best trots op. Op 2 oktober 2015 heb ik bij de notaris mijn handtekening gezet voor de oprichting van Koenen Opleidingen BV. De laatste jaren kreeg ik namelijk steeds meer vragen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor sociale professionals en bewoners werkzaam in het sociaal domein. Het overdragen van kennis en vaardigheden door uitvoering van diverse trainingen, cursussen, werkateliers, workshops, het ontwikkelen van de leergang Creative Communities samen met de NHL hogeschool, het opzetten van de Sociale Ambachtschool en het ontwikkelen en uitvoeren van de beroepsopleiding Transformatie BV, hebben mij doen besluiten Koenen Opleidingen op te zetten. Naar buiten toe hanteert Koenen Opleidingen BV de naam Sociale Ambachtschool. 
    'Leren uit de praktijk'
    Leren uit de praktijk staat bij mij hoog in het vaandel. Zelf ben ik 39 jaar werkzaam binnen het sociale domein en heb daarin veel kennis, kunde en ervaring opgedaan. Eerst als jongerenwerker, daarna als opbouwwerker en nu sinds 11 jaar als sociaal ondernemer. Leren uit de praktijk betekent voor mij vanuit intrinsieke motivatie en drive, de sociale professionals en bewoners een stapje verder brengen. Op basis van de eigen praktijksituatie. Handvatten bieden en overdragen van kennis, kunde en ervaring. En van daaruit de gewenste competenties ontwikkelen. 

    Leveringsvoorwaarden Koenen Opleidingen BV