• Zelfkrachtmeter, Woonkrachtmeter, Schatkistmeter

  'Van onderop worden er veel initiatieven genomen als oplossing voor sociaal maatschappelijke vraagstukken'

  Opdrachtgevers: Wanningstate Zwolle, de Alliantie Amsterdam, JMW Amsterdam
  Opdracht: verkoop, op maat snijden van de apps en trainen gebruikers 

  In totaal heb ik nu drie apps ontwikkeld. In samenwerking met het ICT bedrijf Maxi Media uit Hengelo. De Zelfkrachtmeter, de Woonkrachtmeter en de Schatkistmeter.
  Alle drie eenvoudige tools voor professionals en bewoners om van onderop wensen, ideeën en oplossingen van bewoners te inventariseren (zie ook methodieken).
  De Zelfkrachtmeter is een ideaal instrument voor bijvoorbeeld de sociale wijkteams, om vragen en krachten van bewoners in beeld te brengen. Door de Zelfkrachtmeter wordt het probleem klein gemaakt, waardoor oplossingen beter aansluiten bij de behoefte van de bewoner. 
  Bij de Woonkrachtmeter worden woonwensen in beeld gebracht. Ideaal voor woningbouwcorporaties die bezig zijn/gaan met groot onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw.
  Met de Schatkistmeter gaan we op zoek naar de talenten en krachten van bewoners in de buurt. Een ideale tool voor bewonersorganisaties om hun achterban te betrekken bij hun ambities.