•  Procescoach community werk en samenlevingsopbouw

    Coachen Gebiedsteams in de gemeente Ooststellingwerf

    In september 2018 ben ik begonnen als procescoach community werk en samenlevingsopbouw bij de Gebiedsteams in de gemeente Ooststellingwerf. De sociale wijkteams in Nederland zijn heel druk met individuele casu├»stiek en komen mede daardoor niet toe aan het benuttten van de kansen in de buurt. Zo ook de Gebiedsteams in Ooststellingwerf. Aan De Buurtontdekkers de schone taak om community werk en samenlevingsopbouw in het dna te krijgen van de Gebiedsteams. Inmiddels heb ik 35 intrinsieke motivatiegesprekken gevoerd, om te onderzoeken in hoeverre de medewerkers in willen zetten op community werk. Dat aantal is verrassend hoog en biedt een mooie voedingsbodem om te werken aan de bedoeling van de transformatie sociaal domein: versterken van de leefwereld en het beutten van de kansen in de buurt, waardoor bewoners minder afhankelijk zijn van de professionals en de organisaties. Binnenkort gaat elk Gebiedsteam een straat in, om de kansen in de buurt te ontdekken. We gaan experimenteren hoe we tot nieuwe en andere oplossingen kunnen komen. Samen met de bewoners. Dat betekent leren uit de praktijk, reflecteren, ervaringen delen, verhalen ophalen, lessons learned en de volgende stap in de goede richting zetten. Terug naar de bedoeling waar de Gebiedsteams eigenlijk voor bedoeld waren: bewoners een stapje verder breng.

    Folder Transformatie Express