• Louweshoek Amsterdam Nieuw-West

  Versterken leefbaarheid en sfeer in het complex 

  Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
  Opdracht: versterken leefbaarheid en sfeer in het wooncomplex Louweshoek.

  In opdracht van Woonzorg Nederland ben ik samen met bewoners de leefbaarheid en de sfeer in het complex Louweshoek aan het verbeteren. Louweshoek telt 148 tweekamerwoningen en ligt in Amsterdam Nieuw-West, tegenover het Slotervaartziekenhuis. De leefbaarheid in het wooncomplex Louweshoek werd door bewoners slecht beoordeeld. Onderzoek uit april 2014 liet zien dat de bewoners de leefbaarheid gemiddeld met een 5,9 beoordelen. De sfeer binnen het complex scoort nog slechter; gemiddeld een 5,3. Sinds de asbestcalamiteiten is de leefbaarheid en de sfeer in het complex volgens veel bewoners verder verslechterd. 
  In 2015 ben ik samen met bewoners begonnen aan het proces Welkom Thuis. Tijdens de eerste huisbezoeken heb ik bewoners gevraagd of zij mee wilden werken aan het verbeteren van de leefbaarheid. Hoewel veel bewoners gefrusteerd waren over de gang van zaken rondom de asbestsanering, waren toch 10 bewoners bereid om hun schouders te zetten onder het proces Welkom Thuis. 

 • Inmiddels heeft dat al veel resultaten opgeleverd: focus, visie, concrete doelen, de asbestsanering is inmiddels afgerond, de parkeerplaats is helemaal opgeknapt, de binnentuin is klaar, steeds meer bewoners zijn actief geworden bij Welkom Thuis, er zijn veel activiteiten georganiseerd zoals schoonmaakacties en Burendag, overlastgevers zijn uitverhuisd, het is rustiger, schoner en gezelliger geworden in de Louweshoek. En het allerbelangrijkste 'het is weer van ons', een gevoel van eigenaarschap leidt tot steeds meer betrokkenheid. 

  Laatste nieuws:
  Fysiek worden de gangen in het complex nog opgeknapt. Ook gaan we de poort, de grote hal en de etagehallen opfleuren. Daarvoor hebben de bewoners het ontwerpbureau 'Van Die Jongens' ingehuurd. Twee studenten van de kunstacademie die een social design traject samen met de bewoners gaan uitvoeren. Bij social design gaat het om het positief beïnvloeden van het gedrag van bewoners en het stimuleren van betrokkenheid bij Welkom Thuis. Verder gaan we ondrezoeken welke publieke taken de bewoners over willen nemen van Woonzorg Nederland. Daarbij wordt het onderhoud, beheer en exploitatie van de binnentuin de eerste pilot. Tot december 2017 coach ik de bewoners bij de borging van het proces Welkom Thuis. 

  Welkom Thuis artikel