• WIJKGOED

  'Leegstaande gebouwen komen weer tot leven'

  Elke gemeente heeft wel een leegstaand gebouw. Deze gebouwen zien wij als een mooie kans voor sociaal, economische en fysieke ontwikkeling van buurten en wijken. Eén om bewoners in beweging te krijgen en twee, leegstaande gebouwen in de wijk nieuw leven in te blazen. Voor maatschappelijke impact in de wijk. De samenwerking tussen De Buurtontdekkers en SOM= levert niet alleen een sociaal duurzame oplossing op, maar ook een duurzame exploitatie. Met behulp van een opstartsubsidie leveren wij deze toegevoegde waarde.
  DE BUURTONTDEKKERS EN SOM= EEN IDEALE COMBINATIE VOOR DUURZAME VERDIENMODELLEN GERICHT OP SOCIALE VRAAGSTUKKEN EN KANSEN IN DORPEN EN WIJKEN.

  Folder De Buurtontdekkers en SOM=

  https://somis.nl/
  https://debuurtontdekkers.nl/  (website in maart online)