• Bewonerscoöperatie de Akkers 

  Opdrachtgever: gemeente Oldebroek
  Opdracht: samen met bewoners ontwikkelen en oprichten bewonerscoöperatie

  De Akkers is een wijk in Wezep met 524 woningen en 15 straten. Op kleine schaal is er een mix van huur- en koopwoningen bij elkaar. De Akkers een wijk waar bij bewoners veel ambities leven. Op het niveau van activiteiten, zoals Burendag. Maar ook op het gebied van praktische hulp (wederkerigheid) en eigenaarschap zoals het opzetten van een bewonerscoöperatie. Er zit veel talent in de Akkers en dat willen bewoners in gaan zetten ten behoeve van hun wijk. Samenkracht om het prettig samenleven te versterken. Met elkaar bouwen aan een sterke leefwereld is een mooie zoektocht en een uitdaging. Het levert veel goede ideeën van bewoners op: bewonerscoöperatie, jonge moeders, oversteekplaats kinderen, samen groenonderhoud, samen eten, behoud speeltuin, spullen ruilen/weggeven, Rommelroute, praktische hulp, oplossing hangjongeren, ervaringsdeskundigen, verbeteren communicatie, een wijkapp, meer parkeerplaatsen, omgevingsplan inrichten, oplossing containers, veiligheid, elkaar meer aanspreken, armoede, Burendag organiseren, buurtbarbecue, nieuwjaarsbijeenkomst, verhalen vertellen. 

 • Laatste nieuws:
  De bewonerscooperatie heeft een tour door de wijk gemaakt langs alle zeven speeltuinen en het Puttensteinsbos. Doel: ontdekken wat bewoners willen met deze plekken en draagvlak creëren voor de op te richten bewonerscoöperatie. Inmiddels telt bewonerscoöperatie de Akkers 70 leden. De kopgroep van bewoners heeft hun plan voor de oprichting en uitvoering van bewonerscoöperatie de Akkers bij de gemeente Oldebroek ingediend. Zo willen zij het beheer, onderhoud en de exploitatie van de zeven speeltuinen in de wijk en het Puttensteinsbos overnemen van de gemeente. Dit plan komt binnenkort in de politieke besluitvorming. Een spannend moment.

  wijkkrant 1
  wijkkrant 2
  wijkkrant 3