• Krachtstroom

  in de wijk de Akkers in Wezep

  Opdrachtgever: gemeente Oldebroek
  Opdracht: versterken samenkracht in samenwerking met bewoners, CJG, sociaal team en gericht op de transformatie sociaal domein.

  De Akkers is een wijk in Wezep met 524 woningen en 15 straten. Op kleine schaal is er een mix van huur- en koopwoningen bij elkaar. De wijk ziet er schoon en netjes uit. Er zijn vijf speeltuintjes en veel stukjes openbaar groen. Op het eerste gezicht niets aan de hand zou je zeggen. Toch is de Akkers een wijk waar sociaal gezien bij bewoners veel ambities leven. Op het niveau van activiteiten, zoals Burendag. Maar ook op het gebied van praktische hulp (wederkerigheid) en eigenaarschap zoals het opzetten van een bewonersbedrijf. Er zit veel talent in de Akkers en dat willen bewoners in gaan zetten ten behoeve van hun wijk. Samenkracht om het prettig samenleven te versterken. Het Krachtstroomnetwerk gaat op zoek naar goede ideeën van bewoners. Om het samen anders te gaan doen. Op zoek naar de verandering en vernieuwing van welzijn, hulp en zorg. Inmiddels zijn we ook begonnen met Krachtstroom in de Hollanderstraat en de Bloemstraat in Oldebroek. Krachtstroom is een initiatief vanuit het CJG , het sociaal team en het dorpsgericht werken. Om de samenkracht in de wijk te versterken en op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen.

 • Laatste nieuws:
  Met elkaar bouwen aan een sterke leefwereld is een mooie zoektocht en een uitdaging. Het levert veel goede ideeën van bewoners op: bewonersbedrijf, jonge moeders, oversteekplaats kinderen, samen groenonderhoud, samen eten, behoud speeltuin, spullen ruilen/weggeven, Rommelroute, praktische hulp, oplossing hangjongeren, ervaringsdeskundigen, verbeteren communicatie, een wijkapp, afmaken parkeerplaatsen, omgevingsplan inrichten, oplossing containers, veiligheid, elkaar meer aanspreken, armoede, Burendag organiseren, buurtbarbecue, nieuwjaarsbijeenkomst, verhalen vertellen. 

  Bewonersbedrijf de Akkers in Wezep geeft eerste wijkkrant uit.