• Creative Tinkers

    'VOOR STERKE COMMUNITIES'
    Creative staat natuurlijk voor creatief. Tinkers voor de Tinkers (Ketellappers) uit Ierland. Dat waren rondtrekkende zigeuners, die erom bekend stonden dat zij de ketel van binnenuit lapte. Dat is metaforisch voor hoe Creative Tinkers te werk gaan: werken in en vanuit de community. Want alleen dan krijg je echte oplossingen! De Tinkers fokte ook het nu nog steeds bekende raspaard Tinker. De Tinkers hadden een sterk en betrouwbaar paard nodig om hun zigeunerwagen te kunnen trekken. Krachtig en betrouwbaar, eerlijk, slim, eigenwijs en nieuwsgierig. Creative Tinkers!

    De Buurtontdekkers zijn lid van de sociale coöperatie Creative Tinkers. Dit is een lerende organisatie gericht op de ontwikkeling van het ambacht community werk. Om het ambacht community werk hoog te houden en om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te creëren. Community werk is een toegevoegd ambacht op jouw eigen vakgebied. Over hoe je in en vanuit de community werkt aan sociale verandering. Anders kijken, denken en doen. Juist de verschillende brillen binnen onze coöperatie leiden tot nieuwe inzichten, kennis en kunde. Hoe kunnen we vanuit community werk bijdragen aan sterke communities? Dat is onze zoektocht die wij werkenderwijs vanuit Creative Tinkers aangaan. Daarbij staat 'leren vanuit de praktijk' centraal.

  • 'Voor sterke communities' dat is onze bedoeling. Door het coachen van bewonersambities. Individueel en collectief. Om bewoners een stapje verder te brengen. De oplossing zit in de community zelf. Daar geloven wij in. Het is de kunst daarnaar op zoek te gaan en bewoners te inspireren zich te verbinden aan elkaars ambities. Creative Tinkers heeft 12 leden uit verschillende vakgebieden. Opbouwwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers. Maar ook professionals vanuit maatschappelijk werk, de jeugdzorg, wonen, psychiatrie, politie, wijkverpleging, kunst, het onderwijs en de gemeente. Juist deze brede inzet is de kracht van ons concept. Creative Tinkers zijn zelfstandige professionals, professionals in loondienst of studenten. Creative Tinkers is een gilde, een beweging, een opleiding, een lab en een karavaan.


    'De community werker - het nieuwe ambacht' (Ben Koenen) - blog 1