• Bewonerscoöperatie Kamperpoorterij

  'Leg mogelijke oplossingen niet van bovenaf op, maar pak deze van onderop aan'

  Opdrachtgever: kopgroep bewoners Kamperpoorterij
  Opdracht: bewoners coachen bij de ontwikkeling van de Kamperpoorterij

  De Kamperpoorterij is een sociale onderneming van bewoners, waar ondernemerschap centraal staat. De Kamperpoorterij is gericht op de ondernemers uit de wijk: bewoners die iets ondernemen en daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren aan de Kamperpoort in Zwolle. Het doel is: zoveel mogelijk goede ideeën voor de wijk uitvoeren. Het gaat dan om sociale, economische en fysieke ambities van bewoners. Dienstverlening staat hierin centraal. 'Wij doen het voor de wijk, om mensen een beetje gelukkiger te maken.  Onze bijzonder toegevoegde waarde is, dat wij de mensen kennen. Wij kennen de identiteit van de community. De waarden, normen en de codes. Wij staan dichtbij en daarom zien wij waar de kansen liggen. Vanuit die positie zijn wij in staat om goedkopere en kwalitatief betere dienstverlening te organiseren. Wij hebben persoonlijke relaties en sociale netwerken in de wijk en kunnen daardoor inzetten op de talenten en de krachten van de bewoners.' De Kamperpoorterij is onafhankelijk en eventuele winst vloeit direct terug in de wijk.

 • Laatste nieuws:
  Naast het project 'Vreemde Vogels' in de Vogelbuurt, gericht op de sociale samenhang tussen oude en nieuwe bewoners, zijn wij op dit moment bezig met een verkenningsonderzoek in de wijk. Gericht op draagvlak voor de bewonerscoöperatie en goede ideeën van bewoners voor de wijk. Op basis van dit onderzoek gaan wij wel of niet de bewonerscoöperatie opzetten. Bij 50 leden wordt de bewonerscoöperatie Kamperpoorterij officieel opgericht.


  Kamperpoorterij boekje

  Kamperpoorterij
  Vroeger werden burgers poorters genoemd. De poorterij is dan ook de oude benaming van de burgerij, de inwoners van een stad. Letterlijk betekent de Kamperpoorterij dus: de inwoners van de Kamperpoort. En daar gaat het bij ons om!