•  Bewonersbedrijf Kamperpoorterij

  'Leg mogelijke oplossingen niet van bovenaf op, maar pak deze van onderop aan'

  Opdrachtgever: kopgroep bewoners Kamperpoorterij
  Opdracht: bewoners coachen bij de ontwikkeling van de Kamperpoorterij

  De Kamperpoorterij is een sociale onderneming, waar ondernemerschap van bewoners centraal staat. Het is een werkbedrijf, een groenbedrijf, een welzijnsbedrijf, een zorgbedrijf en een ideeënfabriek. Het bewonersbedrijf is gericht op de ondernemers uit de wijk: bewoners die iets ondernemen en daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren aan de Kamperpoort in Zwolle. Het doel is: zoveel mogelijk goede ideeën voor de wijk uitvoeren. Het gaat dan om sociale, economische en fysieke ambities van bewoners. Dienstverlening staat hierin centraal. 'Wij doen het voor de wijk, om mensen een beetje gelukkiger te maken. Onze klanten zijn natuurlijk de wijkbewoners, maar ook de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onze bijzonder toegevoegde waarde is, dat wij de mensen kennen. Wij kennen de identiteit van de community. De waarden, normen en de codes. Wij staan dichtbij en daarom zien wij waar de kansen liggen. Vanuit die positie zijn wij in staat om goedkopere en kwalitatief betere dienstverlening te organiseren. Wij hebben persoonlijke relaties en sociale netwerken in de wijk en kunnen daardoor inzetten op de talenten en de krachten van de bewoners.' De Kamperpoorterij is onafhankelijk en eventuele winst vloeit direct terug in de wijk.

 • Laatste nieuws:
  Op 16 juni 2016 organiseerden wij in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van BZK en VNG de praktijkleermiddag 'Ruimte voor de samenleving, het samen anders doen'. Deze druk bezochte middag werd gehouden op verschillende locaties in de Kamperpoort. Op basis van de uitkomsten van deze praktijkleermiddag besloten de Kamperpoorterij en de gemeente Zwolle, samen de zoektocht aan te gaan naar mogelijkheden en kansen gericht op right to challenge. Right to challenge is voor ons niet alleen het uitdagen van de gemeente en de traiditionele organisaties, maar vooral het recht om het als bewonersbedrijf anders te gaan doen. Inmiddels zijn wij vier overleggen en een jaar verder en is onze challenge door de gemeente Zwolle afgewezen. We zijn ons nu aan het beraden hoe we verder moeten met de Kamperpoorterij.


  Kamperpoorterij boekje

  Kamperpoorterij
  Vroeger werden burgers poorters genoemd. De poorterij is dan ook de oude benaming van de burgerij, de inwoners van een stad. Letterlijk betekent de Kamperpoorterij dus: de inwoners van de Kamperpoort. En daar gaat het bij ons om!