• Zelfkrachtmeter app

    'Een mooie tool om participatie en noaberschap te versterken'

    De Zelfkrachtmeter brengt krachten en zorgen van bewoners in beeld.
    Van daaruit organiseert en verbindt de gebruiker van de Zelfkrachtmeter bewonerskracht en versterkt zo de sociale netwerken in de buurt. Individueel en collectief. Een op een tussen bewoners en tussen bewoner en de gemeenschap.

    De Zelfkrachtmeter is een app welke gebruikt wordt op een Ipad. Community werkers, zoals bijvoorbeeld de medewerkers van de sociale wijkteams,  gaan met de Ipad op huisbezoek en doorlopen met de bewoner de app. Krachten en zorgen van de bewoner worden in kaart gebracht. Van leefgebied, naar thema, naar onderwerp worden krachten en zorgen klein en concreet gemaakt. Zo dwingt de Zelfkrachtmeter de professional om tot de kern te komen van de kracht en de zorg van een bewoner. Samen met de bewoner wordt er ter plekke gezocht naar een oplossing en worden er direct acties afgesproken en vervolgens uitgevoerd.

    De Zelfkrachtmeter levert concrete resultaten op, daadkracht en positieve energie. De methodiek gaat uit van de ambities van bewoners.