•  Woonkrachtmeter app

    'De Woonkrachtmeter brengt woonwensen van bewoners  in beeld'

    De Woonkrachtmeter is een afgeleide van de Zelfkrachtmeter. Het is een app om woonwensen van bewoners in beeld te brengen bij groot onderhoud, renovatie, sloop/nieuwbouw, energiebesparende maatregelen en analyse/onderzoek. Het gaat daarbij om de woning, de woonomgeving en de woonbeleving. De professional gaat op huisbezoek en doorloopt samen met de bewoners de Woonkrachtmeter. De Staalmanpleinbuurt in Amsterdam had de primeur van de Woonkrachtmeter. Bij de overwegend Marokkaanse gezinnen, bleek de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de app. Je zit samen op de bank en de bewoners kunnen meekijken en eventueel zelf de app bedienen. Dat werd als heel positief ervaren. De bewoners krijgen ook direct inzicht in de uitkomsten van hun keuzes. 
    Alle informatie wordt direct vastgelegd en daarna gesynchroniseerd naar de webportal. Vanuit de webportal kan de professional mutaties aanbrengen, communiceren met alle bewoners, inzicht krijgen en verschaffen ten aanzien van de resultante via een excel bestand. Dat werkt effectief en efficiënt. Tevens wordt er een mail verstuurd naar de bewoners, zodat zij ook direct inzicht hebben in de gemaakte afspraken en keuzes. Zo is de bewoner eigenaar van zijn eigen dossier. Het voordeel is ook dat de professional na het huisbezoek geen dossiers hoeft te verwerken of veel administratieve werkzaamheden hoeft te verrrichten. De informatie is tenslotte al opgeslagen.