• Schatmeesters

    '10 bewoners voeren regie over Roomveldje'

    Tien Schatmeesters telt Roomveldje. Een buurt in de door de vuurwerkrampwijk getroffen wijk Roombeek in Enschede. 
    De Schatmeesters voeren als Schatmeester de regie over een deelprogramma in de buurt. Zo zijn er ICT Schatmeesters, theater en toneel, sociaal culturele activiteiten algemeen en specifiek voor mensen met een beperking. Zij betrekken medebewoners bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten. Zij zijn daarbij specifiek gericht om mensen met een beperking te betrekken bij de buurtsamenleving. Het doel van de methode is om mensen zo lang mogelijk in de eigen buurt te kunnen laten wonen. Dit door een hoog voorzieningenniveau welke door bewoners zelf wordt ontwikkeld en georganiseerd.

    Klik hier voor een pdf 'Schatmeester Bauke leert buren computeren'