•  Schatkistmeter app

    'Om sociaal kapitaal in beeld te brengen en te verbinden'

    De Schatkistmeter is nog in ontwikkeling. Ook de Schatkistmeter wordt een afgeleide van de Zelfkrachtmeter. Maar nu een tool door bewoners zelf te gebruiken. De Schatkistmeter moet de vervanging worden van de capaciteitenbox van de Schatkistmethode, die ik in 2002 samen met Rene van Rijn heb ontwikkeld.
    De Schatkistmeter wordt door de bewoners zelf gebruikt. Een aantal bewoners worden opgeleid als Schatbewaarders. Zij gaan op huisbezoek in een complex, straat en/of buurt. Samen met de medebewoners nemen zij de Schatkistmeter door. Deze bestaat uit een analysedeel over hoe bewoners aankijken tegen hun eigen leefsituatie. En uit een talentendeel. Welke talenten en krachten hebben de bewoners en welke willen zij inzetten ten behoeve van de buurt?

    De resultante wordt gesynchroniseerd naar de webportal. Een onderdeel van de webportal is de Schatkistsite. Een afgeschermde website waar de uitkomsten van de analyse anoniem worden opgenomen. En waar de talenten en krachten van de bewoners  die zij in willen zetten voor de buurt inzichtelijk zijn. Het is ook een soort Facebook waar bewoners met elkaar kunnen communiceren over de buurt. De Schatbewaarders houden de Schatkistsite bij en leggen actief verbindingen tussen de talenten en krachten van medebewoners. Zo ontstaan er nieuwe activiteiten, diensten en voorzieningen in de buurt.