• Leefbaarheidmatrix

    'Voor een integrale buurt- en wijkaanpak'

     De leefbaarheidmatrix is een matrix welke de sociale, fysieke en economische pijler verbindt met de negen leefgebieden: wonen, sociaal netwerk, ontmoeting, opgroeien, persoonlijke groei,  gezondheid, geldzaken, werken en veiligheid.
    Tevens verbindt de matrix de korte, middellange en lange termijn planning en interventies.

    Ik gebruik de matrix vaak om het speelveld van de integrale aanpak duidelijk te maken aan professionals en bewoners. Door de eenvoud van het instrument is het voor iedereen makkelijk te begrijpen en een bruikbaar instrument om de integrale wijkaanpak handen en voeten te geven.