• Generatormethodiek

    ‘Een antwoord op Nederland in transformatie’


    De Generatormethode is in opdracht van Stichting Cluster en de gemeente Losser ontwikkeld, in samenwerking met het Generatorteam Overdinkel en is een antwoord op Nederland in transformatie. De methode is gestoeld op drie jaar ervaring met de pilot in Overdinkel: de Overdinkel Generator. Van burgers wordt verwacht dat zij meer de regie gaan voeren over hun eigen leef- en woonomgeving. Bewoners zetten hun krachten in en zijn zelfredzaam, maar vooral samenredzaam om zo actief en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Bewoners moeten uitgedaagd worden om hun ambities te formuleren en deze met elkaar te realiseren. De Generatormethode daagt bewoners uit!
    Het succes van de Generatormethode is ook landelijk opgevallen. In oktober 2012 werd de aanpak genomineerd voor de landelijke Hein Roethofprijs.

    Een generator = een voortbrenger. Het brengt zaken verder. Het is een apparaat om energie op te wekken. De Generatormethodiek brengt bewoners in beweging. Om samen hun ambities te realiseren. Individueel en gemeenschappelijk. Daar waar nodig met ondersteuning van het Generatorteam.
    En dat levert heel veel energie op in de straat, de buurt en het dorp.