• Burensociëteit

  'Bewoners benutten microkansen'

  Sociëteit betekent: een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben. De Burensociëteit heb ik samen met Rene van Rijn ontwikkeld.
  De Burensociëteit is een straat en buurtaanpak waarbij bewoners microkansen benutten om de eigen leef en woonomgeving te verbeteren. De Burensociëteit is uitgedacht voor wijken waarin weinig tot geen wijkprofessionals opereren. Een wijk waar de gemeenschap zelf voldoende draagkracht wordt toebedacht. Om kleine problemen in de buurt op te lossen. En een wijk waar bewoners elkaar vooruit helpen door initiatieven te ontwikkelen waarbij de buurtcapaciteit wordt aangeboord en ingezet. De uitgangspunten van de Burensociëteit zijn:
  1. een bewonersgemeenschap die veel draagkracht bezit omdat er veel ‘sterke’ mensen wonen;
  2. deze sterke mensen zijn ook bereid hun draagkracht in te zetten;
  3. dit doen zij door enthousiast met elkaar samen te werken.

  Bewoners ontwikkelen zelf plannen en vervolgens betrekken zij externe hulpbronnen bij het realiseren van die plannen. Dit zijn de ‘hoge heren en dames’ (leiders uit het bedrijfsleven, het openbaar bestuur, binnen een politieke partij, binnen de kerk, binnen de gezondheidszorg, culturele instellingen, het onderwijs, de wetenschap, sportorganisaties, de media of anderszins) uit de lokale samenleving.
  De Burensociëteit is ontwikkeld en uitgevoerd in twee wijken in Steenwijk: de Gagels en Steenwijk West.