• Wijkkracht Steenwijk West

  'Als jongerenwerker in Wolvega, had ik al van het Dal gehoord'

  Periode: september 2008 - maart 2010.
  Opdrachtgever: woningbouwcorporatie Woonconcept en gemeente Steenwijkerland.
  Opdracht: samen met de wijkvereniging een sociaal uitvoeringsplan ontwikkelen en uitvoeren voor de herstructureringswijk Steenwijk West.
  Resultaat: na onderzoek en analyse en het maken van een sociaal uitvoeringsplan, werd de methodiek Burensociëteit ingezet in de wijk. Dat heeft geleid tot meer bewonersinzet en in een drietal straten tot het versterken van de sociale samenhang.

  * September 2008 - mei 2009 onderzoek en analyse Steenwijk West.
  * Uitkomsten vastgelegd in rapportage: 'Steenwijk West, de Jordaan van Steenwijk'.
  * Organiseren conferentie rondom de uitkomsten van de rapportage.
  * Juni 2009 - december 2009 ontwikkelen en uitvoeren sociaal uitvoeringsplan.
  * Training wijkgericht werken en strategie aan bestuur wijkvereniging.
  * Ontwikkelen en uitvoeren Burensociëteit.
  * Januari - maart 2010 inwerken nieuwe structurele wijkkracht in dienst van Timpaan.

  'Toen ik voor het eerst langs Rams Woerthe liep dacht ik, verrek hier ben ik getrouwd!'