• Urban Wolve

    'Van minder verzorgingsstaat heeft de samenleving zich naar meer participatiemaatschappij ontwikkeld'

    Opdrachtgever: Timpaan Welzijn (welzijnsorganisatie).     Opdracht: ondersteuning kopgroep bewoners bij de ontwikkeling van het bedrijfsidee Urban Wolve.

    Urban Wolve is een bewonersbeweging in Wolvega waar bewoners hun krachten inzetten en bundelen voor het versterken van de community in het dorp. Krachten die moeten leiden tot creatieve ideeën voor nieuwe activiteiten, diensten en voorzieningen. Door het versterken van het voorzieningenniveau blijven mensen eerder in het dorp wonen en trekken zij niet weg naar de grote stad. Urban Wolve heeft speciale aandacht voor de jongeren in het dorp. Zij hebben de toekomst en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vitaal en levendig houden van het dorp. Urban Wolve is koersbepalend voor een leefbare en sociale samenleving en maakt bewoners trots op Wolvega! Urban Wolve wil inwoners van Wolvega stimuleren het heft in eigen hand te nemen en gaat voor het volle glas. De beste plannen komen van onderop! Zie ook: www.facebook.com/urbanwolve
    De onderzoeksfase van Urban Wolve heeft mooie resultaten opgeleverd.

  • Samen met Gerrit de Lang en een kopgroep van bewoners is het bedrijfsidee Urban Wolve inmiddels afgerond. Er zijn veel ideeën op tafel gekomen: kookgroepen, energieveiling, moestuinen, cursus budgetteren, filmclub, versterken toerisme, dienst ouderen en zieken, naaiatelier enz. Al in ontwikkeling zijn de ideeën Weststellingwerf app, de Roedelpot en de aanschaf van een 3D-printer. Voor het bedrijfsidee gaan we nu draagvlak proberen te krijgen van de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven. Een eerste gesprek met wethouder Frans Kloosterman en ambtenaar Henk Bergsma heeft al plaats gevonden. Inmiddels is mijn bijdrage aan Urban Wolve afgerond.