• 't Harde Hart

  'Leuk om een keer wat voor mijn geboorteplaats te kunnen betekenen!'

  Periode: januari - maart 2013.
  Opdrachtgever: welzijnsorganisatie stichting Wiel.
  Opdracht: focus en visie ontwikkelen met een voorhoedegroep van bewoners.
  Resultaten: in een eindrapport zijn conclusies en aanbevelingen beschreven. De bewonersbijeenkomsten vonden plaats in de voetbalkantine van SV 't Harde. Daar had ik als voetballer van mijn 6e tot mijn 18e heel wat voetstappen staan. Back to the roots.

  • Voorhoedegroep van 12 bewoners werd geformeerd.
  • Vanuit de verschillende geledingen uit de samenleving (verenigingen, politiek, kerken, bedrijfsleven enz.).
  • Ik heb interviews gehouden met een aantal sleutelfiguren van de lokale samenleving.
  • Onder het mom van 'waar gaat uw 't Harde Hart harder van kloppen' werden er drie sessies georganiseerd met de voorhoedegroep.
  • Waarom draagt u 't Harde een warm hart toe? Hoe gaan we dat versterken? Wat moet er dan gebeuren?
  • Eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

  De ouderenwerker van stichting Wiel heeft het proces verder opgepakt.