• Staalmanpleinbuurt Amsterdam

  'de Woonkrachtmeter werkte fantastisch'

  Periode: november 2012 - mei 2013.
  Opdrachtgever: woningbouwcorporatie de Alliantie.
  Opdracht: woonwensen bewoners in beeld brengen bij de herhuisvesting Henri Dunantbuurt (onderdeel van Staalmanpleinbuurt) Amsterdam West.
  Resultaten: bij 235 portiekflats met voor 90% Marokkaanse gezinnen,  hebben Aleida Verheus, Michel Coenen en ik woonwensen in beeld gebracht in het kader van de herhuisvesting Dunantbuurt.

  • Speciaal voor dit project hebben Michel Coenen en Ben Koenen de Woonkrachtmeter ontwikkeld.
  • Woonwensen zijn bij 235 adressen inbeeld gebracht.
  • Dankzij de Woonkrachtmeter is ook de woonomgeving en de woonbeleving geanalyseerd.
  • 130 adressen hebben een nieuwbouwwoning toegewezen gekregen in Thuis West.
  • Zo'n 80 adressen hebben een andere huurwoning elders toegewezen gekregen in de Staalmanpleinbuurt, West, Amsterdam of buiten Amsterdam.
  • Ongeveer 25 adressen waren gezien hun inkomen aangewezen op de vrije sector huur.

  De Alliantie was zeer tevreden over de resultaten en de Woonkrachtmeter in het bijzonder.