• Sociaal masterplan Krakeel

  'Bewoners betrekken bij zoiets abstracts als een sociaal masterplan is een hele klus'

  Periode: 2005 - 2006
  Opdrachtgever: gemeente Hoogeveen
  Opdracht: Samen met bewoners ontwikkelen van een sociaal masterplan voor de herstructureringswijk Krakeel.
  Resultaat: aan het eind van de rit lag er een sociaal masterplan, vanuit e bewoners ingevuld.

  • Analyse en onderzoek sociaal maatschappelijke vraagstukken.
  • Ontwerpen en coördineren aanpak en methodiek om te komen tot een door bewoners gedragen sociaal masterplan.
  • Netwerken lokale partners (commitment).
  • Participaeren in het projectteam.
  • Schrijven van het sociaal masterplan.
    

  'Herstructureren is meer dan stenen stapelen'