• Overdinkel Generator

  'Op naar een energieK dorp'

  Periode: maart 2011 - december 2013.
  Opdrachtgever: welzijnsorganisatie stichting Cluster en de gemeente Losser.
  Opdracht: vervullen van de functie Generatorregisseur.
  Resultaten: in bijna drie jaar tijd heeft de Overdinkel Generator zich ontwikkeld tot de wijkaanpak van de gemeente Losser. Samen met het Generatorteam (woonconsulent, buurtbeheerder, buurtwerker, wijkmaatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, medewerker werk en inkomen, wijkagent en de jeugdagent) hebben we veel resultaten geboekt.

  • Er werden zo'n 200 huisbezoeken afgelegd.
  • Meer dan 30 activiteiten en diensten  werden door bewoners georganiseerd.
  • Meldingen bij de politie en de woningbouwcorporatie liepen drastisch terug.
  • Het aantal meldingen huiselijk geweld liep terug (was na Rotterdam het hoogste gemiddelde in Nederland).
  • 80 bewoners werden actief in hun eigen straat en buurt.
  • Bewoners kregen weer vertrouwen in de gemeente en de organisaties.
  • De openbare ruimte werd opgeknapt.
  • En we gingen met een bus vol bewoners en professionals naar Den Haag voor de nominatie van de landelijke Hein Roethof Prijs.

  De Generatormethodiek staat nu model voor de inrichting van drie sociale wijkteams in de gemeente Losser.