• Buurtraad Vogelbuurt

  'Groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw?'

  Periode: januari 2011 - juni 2012.
  Opdrachtgever: woningbouwcorporatie de Goede Woning  Apeldoorn.
  Opdracht: ondersteunen Buurtraad Vogelbuurt
  Resultaat: een vanuit bewoners mede ontwikkeld en gedragen plan voor groot onderhoud, renovatie  en nieuwbouw.

  Anderhalf jaar lang heb ik de buurtraad ondersteund bij de planvorming voor groot onderhoud/renovatie complex 14 (200 woningen) en nieuwbouw complex 10 (126 woningen) van de Vogelbuurt in Apeldoorn Zuid. Vanuit beide complexen zaten er bewoners in de Buurtraad. Het proces ging gepaard met het nemen van hobbels, maar de bewoners hebben aardig wat uit het vuur weten te slepen voor hun achterban. 

  Onder de noemer Spanning 100 Volt (100 adressen die aangeven voor een bewonersvereniging te zijn) wilden de bewoners van Buurtraad naar Bewonersvereniging. De bewonersvereniging zou zich gaan richten op de sociale en fysieke ontwikkeling van de buurt. Het behoud van het sociale karakter, de volksbuurt, organiseren activiteiten, workshops, samenwerking met het buurtteam, overleg met De Goede Woning over groot onderhoud en de nieuwbouw, opkomen voor de belangen van de bewoners, elkaar helpen als bewoners, de buurt op orde houden.

 • De verwachting was dat zo'n 60 adressen de boemerangkaart terug zouden sturen en zo aangaven achter het initiatief te staan. Er kwamen er helaas maar ruim 20 terug. Reden voor de Buurtraad om het bijltje er bij neer te gooien.