•  KR8 & Co

  'Je moet mee in de kleinschaligheid, waar de menselijke kant van het verhaal aan den lijve ondervonden wordt'

  Opdrachtgever: Deventer Speeltuin Verbond - DSV
  Opdracht: Onderzoek en een plan van aanpak ontwikkelen, hoe de speeltuinen van DSV bij kunnen dragen aan de toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.

  Het Deventer Speeltuin Verbond is de koepelorganisatie van acht speeltuinen in Deventer. Het is een bewonersorganisatie met veel vrijwilligers. Wat kan de speeltuin als voorziening bijdragen aan de maatschappelijke participatie van kwetsbare ouderen, jongeren, gehandicapten en mensen met speciale zorg? Sluit het huidige aanbod voldoende aan op de toekomstige ontwikkelingen? Dat zijn de kernvragen in het onderzoek. In het plan van aanpak worden aanbevelingen en verbeterpunten aangegeven. Waar is de winst te halen? In maatschappelijke waarde en financieel. Hoe kun je elkaars doelen op buurtniveau versterken? 

  Vervolgens ben ik  een aantal maanden bezig geweest met de vervolgopdracht van KR8 & Co. Met wederom een rondje langs de velden (alle 8 speeltuinen) op zoek naar de identiteit per speeltuin. Wat onderscheidt jullie van de andere 7 speeltuinen? 

 • Welke uitkomsten uit de vorige fase passen wel en niet bij de nieuwe identiteit? Wat wel past versterkt dat de basisvoorziening of de vernieuwing vanuit KR8 & Co? Waarmee kunnen we de bezuinigingen tegengaan? Welke korte termijn resultaten kunnen we boeken? En welk vernieuwend arrangement gaan we ontwikkelen en uitvoeren?
  Het innovatieteam KR8 & Co heeft alle 8 vernieuwende ideeën uitgewerkt in een Canvas businessmodel. Op donderdag 28 mei presenteerden wij de uitkomsten wederom aan de politiek.

  Inmiddels is mijn bijdrage aan KR8 & Co afgerond. In juli heeft de gemeenteraad van Deventer besloten om niet 80%, maar 20% te bezuinigen op de speeltuinen. Tevens hebben zij de speeltuinen de ruimte en de opdracht gegeven, om de komende 2 jaar de gewenste vernieuwing daadwerkelijk door te voeren. 

   Zie ook de film 'spelen met kansen' klik hier