• Horstlanden Veldkamp conferentie

  'IJk de wijk'

  Periode: september - december 2008.
  Opdrachtgever: wijkraad Horstlanden Veldkamp Enschede.
  Opdracht: samen met bewoners een wijkvisie ontwikkelen.
  Resultaat: een druk bezochte conferentie om draagvlak en commitment voor het bewonersplan te krijgen. En dat is gelukt.

  Vanuit de interviews komt er een breed gedragen ambitie boven drijven: kleinschalig en persoonlijk. Horstlanden Veldkamp is een heterogene wijk (en moet dat ook zeker blijven) met zeer veel verschillende leefstijlen. Bewoners hebben veel talenten. Dat is de grote kracht van de wijk welke verder versterkt kan worden.
  Het ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en woon -werk combinaties in de wijk, zal ook een positieve impuls kunnen geven aan de levendigheid in de wijk. Naast het versterken van de ontmoetingsfunctie in de wijk zal deze kleinschalige bedrijvigheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de talentontwikkeling van bewoners.

  In Horstlanden Veldkamp liggen een aantal belangrijke stedenbouwkundige plekken.
  Oude Arriëns, De Blekerij, Hinsbergen, Robsonterrein, Alditerrein, Zuiderval, Janninkmuseum zijn plekken die herontwikkeld zullen worden.

  'Bewoners namen toen al het heft in eigen handen'