• Buurtkracht 11

  'Breng glans in je leven'

  Periode: februari 2010 - juli 2011
  Opdrachtgever: schoonmaakbedrijf Glans BV
  Opdracht: begeleiden en coachen proces outsourcen 11 huismeesters van woonbedrijf Ieder1 naar schoonmaakbedrijf Glans BV.
  Resultaat: de functie van huismeester/buurtconciërge te transformeren naar een meer sociale functie (buurtkracht) welke positief bijdraagt aan de leefbaarheid in de complexen en buurten van Ieder1. Tevens moet de buurtkracht in de toekomst in een breder verband met andere partijen ingezet kunnen worden. Zo wordt de buurtkracht een onmisbare schakel in de integrale samenwerking met de woonconsulent, opbouwwerker, wijkagent, maatschappelijk werker en andere professionals, om gezamenlijk de leefbaarheid te versterken. De buurtkracht is daarbij de ogen en de oren van GLANS bv en Ieder1.

  Via het programma 'Buurtkracht 11' werd hier door mij handen en voeten aan gegeven. Het ging daarbij om het ontwikkelen van een plan van aanpak samen met de 11 huismeesters, kwaliteitsverbetering van de geleverde diensten en werken aan de cultuurversterking. Er zat veel weerstand bij de huismeesters. Zij wilden alles liever gewoon bij het oude laten, in dienst van Ieder1.

 • Terwijl de afspraken al waren gemaakt, een paar huismeesters al op de loonlijst van Glans BV stonden en er al materieel was aangeschaft, besloot de nieuwe directeur van Ieder1 halverwege het proces het outsourcen van de huismeesters niet door te laten gaan. 
  Veel werk en energie ging daarmee verloren.

  Ik vond het vooral vervelend voor Mark Heuvelink de directeur van Glans BV, waar ik in die periode erg prettig mee heb samengewerkt. Een maatschappelijk bevlogen directeur.