• De slag om Noord

  'Ik was in mijn element als spindoctor'

  Periode: mei 2012 - maart 2013.
  Opdrachtgever: welzijnsorganisatie Raster.
  Opdracht: ontwikkelen en uitvoeren pilot gebiedsgericht werken in Zandweerd Noord Deventer.
  Resultaat: het campagneteam van bewoners werd klaar gestoomd, om de dialoog met het college van B&W aan te gaan. In het kader van het gebiedsgericht werken in Zandweerd Noord. Meer regie en zeggenschap van bewoners over hun eigen wijk.

  • Er werd een campagneteam van 10 bewoners gevormd.
  • Als spindoctor coachte ik het campagneteam en zette hen steeds op scherp.
  • Via onder meer een internettool werden thema's en onderwerpen van bewoners uit de wijk geïnvenstariseerd.
  • Thema's en onderwerpen waar de bewoners zelf meer zeggenschap over wilden hebben.
  • Vervolgens werd de dialoog tussen bewoners en het college van B&W en de directies van de organisaties voorbereid en uitgevoerd.
  • Het campagneteam is onder begeleiding van de opbouwwerker van Raster verder gegaan met de uitvoering van de uitkomsten.
    

  Het zal mij benieuwen of de bewoners de Slag om Noord gaan winnen.