• De Esrand Ommen

  'Een paar jaar geleden waren het nog mijn buren'

  Periode: augustus - december 2009.
  Opdrachtgever: stichting Baalderbog en de Straatsmederij.
  Opdracht: ontwikkelen en uitvoeren open plan proces nieuwbouw en uitbreiding de Esrand. Een woonvorm voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
  Resultaat: door het open plan proces is er uiteindelijk een heel ander plan uitgevoerd dan van te voren gedacht. Met draagvlak van alle partijen, inclusief de omwonenden.

  • Afleggen huisbezoeken en ideeën inventariseren van de omwonenden.
  • Terugkoppelingsavonden naar de bewoners.
  • Betrekken bewoners van de Esrand bij het proces.
  • Uiteindelijk gekomen tot een door iedereen gedragen plan.
  • Vooral de omwonenden waren tevreden met het uiteindelijke resultaat en zagen hun inbreng terug in de planvorming.
    

  'Zelf heb ik tien jaar tegenover de Esrand gewoond. Ik heb nog wel getwijfeld of ik deze klus wel aan moest nemen. Soms kreeg ik wel te horen, jij hebt makkelijk praten nu je verhuisd bent.'