• Terug bij de Slag om Noord

  'Meer regie en zeggenschap van bewoners in Zandweerd Noord'

  Opdrachtgever: gemeente Deventer
  Opdracht: verzorgen workshops inhoud en cultuur

  Na twee jaar was Ik weer even terug bij de Slag om Noord in Deventer. De inmiddels opgerichte bewonersvereniging Zandweerd Noord, heeft mij als spindoctor opgeroepen, om zoals ze dat zelf formuleren de bewonersvereniging verder op koers te brengen. In een te organiseren workshop wordt met de bewoners gezocht naar een koers, hoe zij meer zeggenschap kunnen krijgen in hun eigen wijk. Belangrijke kernwaarden die daarbij een rol spelen zijn: vertrouwen, transparantie (ook in budgetten), belangenbehartiging, invloed bewoners, voorsprong bewoners, koppeling praktijk aan beleid. 

  De workshops inhoud en cultuur liggen alweer achter ons. Het waren twee inspirerende bijeenkomsten met veel resultaat. De nieuwe focus 'laat 1001 bloemen bloeien' willen de bewoners bereiken door het uitvoeren van veel goede ideeën, per idee maken we een kweekplan, meer eigenaarschap en zeggenschap van bewoners organiseren, opsporen innovatiekracht uit de wijk, inzetten op maatschappelijke waarde, kansen benutten en keuzes maken. De cultuur van de vereniging wordt een 'spreeuwencultuur' waar we het samen doen, met plezier, zonder vergadercultuur maar gericht op innovatie en verandering.

  Inmiddels heb ik de opdracht afgerond.