• Adelbuurt

  'Waar iedereen belangrijk is'

  Periode: mei 2010 - december 2012.
  Opdrachtgever: woningstichting Openbaar Belang
  Opdracht: vervullen van de functie buurtregisseur, sociale aanpak versterken in relatie tot het groot onderhoud van de woningen.
  Resultaat: door de fysieke ingrepen in de buurt werden er sociale kansen benut en was er veel draagvlak onder de bewoners voor de uiteindelijke fysieke plannen.

  • Bewoners, gemeente, Openbaar Belang, Travers Welzijn en politie IJsselland hebben samen het plan voor de Adelbuurt gemaakt.
  • De bewoners zijn trotser op hun buurt dan twee jaar geleden.
  • De fysieke ingrepen in de buurt hebben positief bijgedragen aan de effecten.
  • De Adelbuurt is de afgelopen twee jaar veiliger geworden.
  • De sociale samenhang in de buurt is toegenomen.
  • Het vertrouwen van bewoners in gemeente, Openbaar Belang, Travers Welzijn en politie IJsselland is afgelopen twee jaar toegenomen.
  • Bewoners zetten zich meer in voor de buurt dan twee jaar geleden.
  • De Adelbuurt is de afgelopen twee jaar schoner geworden – opmerking: ‘wel de straten, niet de galerijen en trappenhuizen.

  • Bewoners ontmoeten elkaar meer in de buurt dan twee jaar geleden.
  • De bewoners voelen zich meer verbonden met de buurt.
  • Bewoners met zorgen en krachten helpen elkaar meer dan voorheen.

  Samenwerkingsovereenkomst
  Op dinsdag 4 december 2012 was de onderhandelingsavond tussen bewoners en managers van de betrokken organisaties. Dit om te komen tot een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst over de continuering van het proces.