• 55+ flat Wanningstate

  'Het zal mij een zorg zijn'

  Periode: mei 2007 - december 2012.
  Opdrachtgever: woningstichting Openbaar Belang en later bewonersvereniging Wanningstate.
  Opdracht: vervullen van de functie flatregisseur, versterken sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid.
  Resultaat: De Wanningstate is een flat met 99 woningen in de wijk Holtenbroek in Zwolle. In 2007 pikten wij bewoners het niet langer en besloten in het geweer te komen tegen de verloedering in de flat. Drugspanden, prostitutie, jongerenoverlast, verpaupering van de flat, troep en rotzooi in de woonomgeving, sterke scheiding tussen autochtone en allochtone bewoners, weinig sociale contacten en samenhang, gevoel van onveiligheid.
  Het zal mij een zorg zijn was de negatieve benadering van veel bewoners ten aanzien van hun eigen leef- en woonomgeving.

 • Nu 5 jaar later bestaat de bewonersvereniging Wanningstate, hebben wij een flat, ons Flatatelier ter beschikking gekregen van woningstichting Openbaar Belang, organiseren wij samen veel activiteiten in de flat, hebben wij samen de identiteit van de flat vastgesteld (een multi-culturele flat waar gezelligheid, saamhorigheid en solidariteit belangrijke kernwaarden zijn), organiseren wij de bewonerskracht in de flat, hebben wij noaberschap hoog in het vaandel, is de flat door groot onderhoud prachtig opgeknapt en is de bewonersvereniging samen met de partners druk bezig met de ontwikkeling van de Zelfkrachtmeter.

  Na vijf jaar bewonersinzet heeft ‘het zal mij een zorg zijn’ opeens een heel andere lading gekregen. Die van gezellig samen leven, het zorgen voor elkaar, saamhorigheid, gedeelde belangen en het verbonden voelen aan elkaar.