•  400 VOLT

  'In de buurt waren veel spanningen'

  Periode: april 2008 - juni 2012.
  Opdrachtgever: woningbouwcorporatie de Goede Woning en de gemeente Apeldoorn.
  Opdracht: vervullen van de functie buurtregisseur bij de sociale herovering van de Vogelbuurt in Apeldoorn Zuid.
  Resultaat: op zoek naar de ambities van bewoners werden alle 326 huishoudens bezocht. Door het uitvoeren van deze ambities werd de buurt langzaamaan heroverd door de goedwillende bewoners versus de overlastgevers.

  • Er werd een buurtteam gevormd van de woonconsulent, de opbouwwerker, sociaal cultureel werker, wijk maatschappelijk werker, wijkagent en ik als buurtregisseur.
  • 326 huisbezoeken werden er afgelegd.
  • Per straat vonden er terugkoppelingsavonden voor bewoners plaats.
  • Daar werden alle ambities geprioriteerd en de nummer 1 werd in ieder geval uitgevoerd.
  • Veel zaken werden door bewoners zelf georganiseerd.
  • Zo werd een woning omgebouwd tot klein buurthuis waar bewoners allerlei activiteiten organiseerden.

  • Criminaliteit en overlast nam af.
  • De rust in de buurt keerde terug.
  • Bewoners kregen weer vertrouwen in de gemeente en organisaties.
  • De openbare ruimte werd opgeknapt.
  • Het imago van de buurt werd aanzienlijk beter.


  400 VOLT (genoemd n.a.v. de hoogspanningskabels die over de buurt heen lopen) werd een voorbeeldproject voor Apeldoorn en daar buiten. Zelfs vanuit Berlijn kwamen ze kijken hoe je een buurt sociaal kunt heroveren.