• Leegstaande gebouwen komen weer tot leven

    De Buurtontdekkers en SOM= slaan de handen ineen voor een sociaal, economische en fysieke buurt en wijkaanpak. 
    Elke gemeente heeft wel een leegstaand gebouw. Deze gebouwen zien wij als een mooie kans voor sociaal, economische en fysieke ontwikkeling van buurten en wijken. Eén om bewoners in beweging te krijgen en twee, leegstaande gebouwen in de wijk nieuw leven in te blazen. Voor maatschappelijke impact in de wijk. De samenwerking tussen De Buurtontdekkers en SOM= levert niet alleen een sociaal duurzame oplossing op, maar ook een duurzame exploitatie. Met behulp van een opstartsubsidie leveren wij deze toegevoegde waarde.
    Van bewoners wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de eigen leef- en woonomgeving, maar dan moeten bewoners ook invloed en zeggenschap hebben in de wijk. Een gebouw kan een middel zijn voor eigenaarschap van bewoners. Om dit op een goede manier te organiseren gaan De Buurtontdekkers de wijk in. Om te ontdekken wat er speelt. Welke maatschappelijke vraagstukken vinden bewoners belangrijk? Waar willen zij zelf verantwoordelijkheid voor dragen? En hoe past een leegstaand gebouw in dit plaatje? Tevens wordt samen met SOM= onderzoek gedaan naar hoe we de geldstromen in de wijk kunnen houden, om de haalbaarheid van het concept te vergroten.

    Folder De Buurtontdekkers en SOM=

    https://somis.nl/