• ‘Een ontdekker is iemand die iets ontdekt wat al bestond, maar nog niet gevonden of bekend was.’

    Samen ontdekken wat er al is in de buurt en vervolgens samen iets veranderen en vernieuwen. Wij coachen bewoners bij het realiseren van hun goede ideeën voor de buurt. In samenwerking met lokale bedrijven, organisaties en gemeenten. Wij zijn De Buurtontdekkers, dus wij weten nog niet wat er speelt en leeft in de buurt. Dat gaan wij ontdekken. Zoals met het project Vreemde Vogels van bewonersbedrijf Kamperpoorterij in Zwolle. Op zoek naar het leven dat bewoners willen leiden. Wij zijn nieuwgierig naar hun leven en ambities. Naar oorzaken en kansen. En dat schept vertrouwen. De basis om bewoners in beweging te krijgen voor meer geluk in de buurt. De ideeën om problemen in de buurt op te lossen zijn te vinden in de community zelf. Dat is onze overtuiging.