• De Buurtontdekkers Transformatie Express

  'Als bewonerscoach gaat hij altijd uit van de ambities van burgers. En dat soort professionals zijn in de komende jaren hard nodig'

  De laatste jaren word ik steeds vaker ingehuurd als buurtregisseur. Mede omdat veel sociale wijkteams worstelen met de vraag hoe je samen met bewoners innovatief en preventief inzet op collectieve voorzieningen in de buurt. ‘Artistiek leider’ dat vind ik de beste definitie van regie voeren. Geen leider van het team of de manager uithangen, maar het samen creatief inrichten en uitvoeren van een mooi proces. Op basis van de intrinsieke motivatie en drive van de medewerkers. De aanpak Krachtstroom in Oldebroek, 400 VOLT in Apeldoorn, de Overdinkel Generator, de Adelbuurt of de Wanningstate zijn hier mooie voorbeelden van.

  Regie voeren is focus en visie aanleggen. Van daaruit afstemmen en de samenhang zoeken tussen de verschillende partijen. Bewoners, organisaties en gemeente.
  Wat ook heel goed werkt is, dat ik als buurtregisseur onafhankelijk ben. Ik ben niet verbonden aan een organisatie of lokale instellingsbelangen. Daarom kan ik mijn inzet vooral richten op de bewonersambities. Dat betekent regie voeren op de kleine schaal, de maat van de straat. En deze vervolgens verbinden op buurt, wijk- en stadsniveau. • Kern van de buurtregisseur:

  • Voert de regie over de buurtaanpak
  • Richt zich op maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken in de buurt en in de wijk.
  • Kan inschatten wat er aan de hand is en wat door wie moet worden gedaan.
  • Is goed in het ontwikkelen en uitvoeren van werkbare aanpakken.
  • Regisseert het samenspel tussen bewoners, professionals en gemeente.