• Sociale wijk- en dorpsplannen

    'Het roer moet om'

    De bewonersagenda, het sociaal masterplan, het Dorps Ontwikkelings Plan, het wijkontwikkelingsplan, het wijkbeheerplan, buurtplannen, de toekomstagenda. Allemaal richtinggevende plannen voor een socialere buurt, wijk of dorp. Maar al deze plannen zijn geen knip voor de neus waard, als zij niet in nauwe samenwerking met de bewoners tot stand zijn gekomen. Het moet tenslotte het plan van de bewoners zijn. Samen met bewoners een perspectief creëren en deze terugvertalen naar de praktijk van vandaag is mijn werkwijze. Dit leidt uiteindelijk tot concrete plannen met haalbare effecten en resultaten op de lange en korte termijn.

    Voorbeelden zijn het sociaal masterplan Krakeel in Hoogeveen. Of het sociaal uitvoeringsplan in Overdinkel. Een goed plan wordt samen met bewoners gemaakt en is: integraal, beschrijft focus, visie en werkwijze en leidt tot de gewenste effecten.