•  Ontwerp en innovatie

    'Door mijn twee jonge collega's kan ik innovatiever zijn.'

    Innovatie is iets waar ik altijd naar streef. Voor mij is innovatie een proces waarbij men iets betaands verandert door de introductie van iets nieuws dat waarde toevoegt. Innovatie gaat gepaard met kleine stapjes. De kunst is wat mij betreft om in de buurtaanpak op zoek te gaan naar de innovatiekracht van de commmunity. En dat betekent meebewegen in het organische proces van onderop. Want gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken. We staan aan de vooravond van een grote verandering. De transformatie van onze samenleving. Een nieuw wereldbeeld. En die komt van binnenuit. Vanuit de bewoners. Dat vraagt om een verandering en vernieuwing, want zoals zaken nu georganiseerd zijn werkt het niet meer. Het systeem loopt vast en is onbetaalbaar geworden. Innovatie is wat mij betreft ook de kracht van de eenvoud. Op zoek naar nieuwe wegen met vallen en opstaan. Experimenteren, fouten maken en daarvan leren. Het is ook zoeken naar het ei van Columbus, met elkaar, vanuit verschillende invalshoeken. 

    Juist daarom ben ik blij met mijn twee collega's van De Buurtontdekkers. Mijn zoons Antonie en Jorben. Antonie (de oudste) is afgestudeerd graphic design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (kunstacademie). Jorben (de jongste) volgt de studie CMV aan de Hogeschool in Utrecht en treedt daarmee in mijn voetsporen. Door hun jonge en frisse blik op zaken worden de ontwerpen en aanpakken innovatiever.