• Onderzoek en analyse

    'Ga de buurt in, begeef je onder de bewoners en vraag: hoe zien jullie het zelf?'

    Onderzoek en een goede analyse van de wijk is vaak onderbelicht in de wijkaanpak. Geen mens, dus geen complex, straat, buurt en wijk is het zelfde. Dat betekent maatwerk ook in onderzoek en analyse. Ik begin vaak met de geschiedenis van het gebied. Hoe zijn de dingen zo ontstaan zoals ze zijn? Bijvoorbeeld in Overdinkel, waar arbeiders vanuit West- en Ooststellingwerf neerstreken over de Dinkel. In plaggenhutten, zonder electriciteit. Om te gaan werken in de textielindustrie in Gronau. Daarom is Overdinkel een heel ander dorp qua gemeenschap dan bijvoorbeeld het nabijgelegen dorp Losser of de Lutte. 

    Onderzoek en analyse begin ik altijd vanuit de bewoners. Gesprekken voeren met bewoners. Hoe zien zij hun wijk of dorp? Vervolgens spiegel ik deze uitkomsten met de professionals. Er blijkt altijd weer een gat te zitten tussen de leefwereld van de bewoners en de systeemwereld van de professionals. Ik probeer deze werelden dichter bij elkaar te brengen. Te overbruggen. Vanuit een collectieve focus en inspiratiebron. Waar worden bewoners enthousiast van? En hoe kunnen de professionals daar beter op aansluiten?