• Noaberschap

    'We kunnen niet op die oude voet doorgaan'

    De zorg staat onder druk in Nederland. Nu geven we ongeveer 25% van ons inkomen uit aan zorg, maar dat loopt de komende jaren op naar 40% zo is de verwachting. Nederland vergrijst en er komen steeds minder jongeren bij. Organisaties voor professionele hulp en zorg staan onder zware druk van bezuinigingen. Collectieve voorzieningen als buurthuizen en verpleeghuizen worden afgebouwd of wegbezuinigd. Daar waar juist deze voorzieningen een belangrijke preventieve functie kunnen hebben. Wij zitten in Nederland midden in een omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Recht op professionele hulp en zorg is niet vanzelfsprekend meer. Onder druk van de terugtredende overheid wordt er steeds meer een beroep gedaan op bewonerskracht.

    In een rap tempo is er een verandering ontstaan in visie en denkwijze over onze samenleving. De samenleving vraagt om innovatieve aanpakken om bewonerskracht manifest te maken en zorg en hulp effectiever en efficiënter te organiseren. Daarom word ik steeds vaker gevraagd om aanpakken te ontwikkelen die gericht zijn op het versterken van noaberschap. De Zelfkrachtmeter is een goed voorbeeld hoe noaberschap te versterken en formele zorg en hulp terug te dringen.