• Kwartiermaker transformatie

    'Als die koppeling niet wordt gemaakt, dreigt er een tweedeling in de lokale samenleving'

    Kwartiermaker: iemand die belast is met de voorbereiding en de organisatie van iets geheel nieuws. Een voorloper en een wegbereider. Aldus het woordenboek. Termen die bij mij passen, net als vernieuwer, onorthodox en creatief. Competenties die hard nodig zijn bij de transformatie van de lokale samenleving.

    Officieel is de transformatie in januari 2015 van start gegaan. Maar nog steeds komt de vernieuwing, verandering en verbetering van het sociale domein maar moeizaam op gang. Van het samen anders doen is nog weinig sprake. De focus ligt nog veel te veel op de individuele casuïstiek en op kostenbeheersing. En niet op de drie transformatieniveaus: normaliseren hulp en zorg, preventie en innovatie (boek 'In de buurt' van Friso van Abbema). 'Als je niet inzet op alle drie de transformatieniveaus dan is de transformatie gedoemd om te mislukken', zo stelt hij en daar ben ik het roerend mee eens.
    Ik wil als kwartiermaker graag een bijdrage leveren om het samen echt anders te gaan doen. Samen met bewoners, sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Om echt het verschil te kunnen maken, moeten bewoners veel meer betrokken worden bij het transformatieproces. Want de transformatie komt van binnenuit. Vanuit de community zelf.