• Bewonersparticipatie

    'Omdat ik niet geloof in oplossingen vanuit een overheid of instituut'

    Bewoners stimuleren en inspireren om mee te doen in de lokale samenleving. Dat is mijn core business. Door mijn creatieve insteek ben ik in staat om bewoners in beweging te krijgen. Overal waar ik kom gebeurt er wat, is er reuring. Bij bewonersparticipatie gaat het wat mij betreft om de kunst van het verbinden tussen persoonlijke en gemeenschappelijke ambities. Richten op datgene wat mensen bindt en niet wat mensen scheidt! Ik ben altijd op zoek naar de lokale verbinders. Wie maken het verschil in de buurt? Kwetsbare en weerbare bewoners met elkaar in contact te brengen. Dat is pas echt bouwen aan een sterke community.

    Bewonersparticipatie moet gericht zijn op de ontwikkeling van mensen. Bewoners zijn mijn collega’s. Met elkaar sociale verandering en vernieuwing creëren, sociale netwerken sterker maken, maatschappelijke participatie stimuleren, sociale vaardigheden trainen, ambities realiseren, samenkracht en eigen regie stimuleren, meer eigenaarschap, zeggenschap en invloed van bewoners creëren.