• Bewonersbedrijven

    'Bewoners moeten in staat worden gesteld zelf professionele hulp, zorg en ondersteuning in te kopen'

    Bewonerskracht betekent meer eigenaarschap, zeggenschap en invloed van bewoners. Er ontstaan steeds meer bewonersorganisaties, bewonersbewegingen, bewonerscoöperaties en bewonersbedrijven. Burgers zijn mondiger dan ooit tevoren. De tijd dat de overheid en de professionele organisaties bepalen wat er in de buurt en de wijk moet gebeuren is op zijn retour. Bewoners krijgen en nemen steeds meer de regie over hun eigen leef- en woonomgeving. Overal in het land worden coöperaties en bewonersbedrijven opgezet. Bewoners nemen het heft in eigen handen. Gericht op sociale, economische en fysieke doelen in de wijk.

    Het is een logisch gevolg van het overheidsbeleid waarbij bewonerskracht, eigen regie en verantwoordelijkheid centraal staan. Iedereen moet er echter nog wel aan wennen. De overheid en de traditionele organisaties moeten leren loslaten en dat valt niet mee. Bewoners moeten hun krachten inzetten, maar staan nog met één been in de verzorgingsstaat.
    Ik word steeds vaker ingehuurd door bewonersorganisaties om hen bij te staan in de zoektocht naar meer eigenaarschap, invloed en zeggenschap. Bewoners als opdrachtgever. Toen ik dat eind jaren ’90 riep als opbouwwerker in Zwolle, was ik een eenzaam roepende in de woestijn. Mooi dat het nu echt van de grond lijkt te komen.