• ‘Het geheim van het gouden vierkant’

  Op zoek naar de kracht van de eenvoud

  Het klinkt misschien als een spannend jongensboek. Of de titel van de zoveelste avonturenfilm. Maar daar gaat dit geheim niet over. Een geheim is iets dat slechts bij weinigen bekend is. Iets wat bijna niemand weet of mag weten. Iets wat verborgen wordt gehouden en bestemd is dat te blijven. En iets dat niet mag worden doorverteld. Toch heb ik besloten dat wel te gaan doen.

  Om een geheim te ontdekken moet je soms een lange weg afleggen. Dan kom je er achter dat sommige zaken helemaal niet zo ingewikkeld zijn als ze lijken. Ik heb een lange weg afgelegd. Ruim 35 jaar ervaring in sociale buurt- en wijkontwikkeling. En ik heb geleerd van de kracht van de eenvoud.

  Een kracht die mij soms ontgaat bij de inrichting en uitvoering van de sociale wijkteams in ons land.
  Voor alle duidelijkheid, ik ben geen tegenstander van de sociale wijkteams. Integendeel. Maar verbaas mij wel over de blauwdruk die ons land overspoelt. De sociale wijkteams dreigen te verworden tot een nieuw instituut. Met een bonte verzameling aan professionele zorg- en hulpverleners. Niet in de plaats van, maar vaak ook nog als extra inzet in de wijk. Ik vrees dat daardoor de gewenste effectiviteit en efficiëntie niet gehaald wordt.

   

 • ‘Het geheim van het gouden vierkant’ gaat over de kracht van de eenvoud. Dat het ook anders kan. Het gouden vierkant is de samenwerking tussen bewoners, de community werker, de wijkmaatschappelijk werker en de wijkverpleegkundige. Het gaat over het in nauw overleg en samenwerking met bewoners formeren van een sociaal wijkteam, van deze drie professionals. Op basis van een gedegen visie en onderzoek in de wijk eventueel aangevuld met andere professionals. Maar niet te groot, niet teveel, niet te moeilijk.
  Op zoek naar de kracht van de eenvoud.

  Voor verdere informatie zie ook:
  Pamflet 10 van Creative Tinkers, #Krachtproef en Buurtwerk Nederland
  Pamflet 11 van de werkplaats gemeenschapsontwikkeling Peel en Maas