•  Ben Koenen BV

    'De 10 bouwstenen van Ben Koenen BV'

    Mijn hoofdbouwstenen voor een socialere samenleving zijn: sociale projecten, buurtregie, bewonersbedrijven, kwartiermaker transformatie, bewonersparticipatie, noaberschap, sociale wijk- en dorpsplannen, woonwensen, onderzoek en analyse, training en coaching.
    De hoofdbouwstenen zijn het fundament van mijn bedrijf. Zodat de opdrachtgevers weten waarvoor ze mij in kunnen huren.

    Naast de hoofdbouwstenen zijn de volgende kernwaarden voor mij belangrijk in het werk: bottom up, gericht op ontwikkeling van mensen, kleinschalig en persoonlijk, kansgericht, resultaatgericht, creatief, innovatief, onorthodox, ondernemend, hoog rendement en het moet vooral leuk zijn om aan mee te doen. Ik geloof in de kracht van de eenvoud. De samenleving is al complex genoeg.

    Ben Koenen BV levert bouwstenen voor een socialere samenleving!